TIETOSUOJASELOSTE

Jyväskylän Koirauimala Oy noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta henkilötietojen käsittelyssä.

REKISTERINPITÄJÄ

Rekisterinpitäjänä toimii Jyväskylän Koirauimala Oy (y-tunnus 3268615-8)

Käyntiosoite: Varastotie 3, 40250 Jyväskylä
Postiosoite: Erkintie 18, 40930 Kinkomaa

Sähköpostiosoite: anniina(at)jklkoirauimala.fi
Puhelinnumero: 050 336 1784

KÄSITELTÄVÄT TIEDOT

Käsittelemme toiminnassamme seuraavia henkilötietoja:

  • Asiakkaan nimi
  • Asiakkaan lähiosoite
  • Asiakkaan sähköposti
  • Asiakkaan puhelinnumero
  • Mahdolliset suostumukset ja kiellot koskien markkinointia

Lisäksi verkkosivuillamme hyödynnetään evästeitä.

Rekisterin tietoja säilytetään sähköisesti ja paperilomakkeet tuhotaan viipymättä tietojen sähköistyksen jälkeen. Rekisterin sähköiseen tietojärjestelmään tallennetut tiedot on suojattu tietoturvallisesti niin, että niitä pääsee käsittelemään vain siihen oikeutettu työntekijä. Järjestelmän käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

KERÄTTÄVIEN HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Keräämme asiakkaista vain ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä tarjoamamme palvelun toteuttamiseksi. Kerättäviä henkilötietoja käytetään laskuttamiseen ja mahdolliseen perintään sekä ajanvarausten tekemiseen ja todentamiseen. Yhteystietoja voidaan myös käyttää tiedotteiden, kuten varausvahvistusten, lähettämiseen. Erillisen suostumuksen perusteella asiakkaan yhteystietoja käytetään myös palvelujemme markkinointiin.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan antamaan suostumukseen.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen säilymisen ajan ja muutoin tiedot poistetaan viimeistään kahden vuoden kuluttua edellisestä asiakaskäynnistä. Kirjanpitoaineistoon liittyviä tietoja säilytetään kirjanpitolain vaatimusten mukaisesti kuusi vuotta.

HENKILÖTIETOJEN VASTAANOTTAJAT

Henkilötietoja vastaanottavat tietojen käsittelemiseksi hankittuja IT-järjestelmiä tuottavat yritykset, jotka sijaitsevat EU:ssa.

Jyväskylän Koirauimala voi olla velvollinen luovuttamaan henkilötietoja tuomioistuimille, muille viranomaisille tai yhteisöille, mikäli laki tai asetus taikka tuomioistuimen ratkaisu taikka viranomaisen päätös tai pyyntö niin edellyttää.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

OIKEUS HENKILÖTIETOJEN TARKASTAMISEEN, OIKAISUUN JA POISTOON

Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja on kerätty ja tallennettu.

Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, oikeus kieltää antamiensa tietojen käytön suoramarkkinointitarkoituksiin sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa, ellei laissa toisin määrätä.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä kantelu valvovalle viranomaiselle, mikäli hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu tietosuojalainsäädäntöä.

Mikäli haluat käyttää lain antamaa oikeuttasi tarkistaa, poistaa tai korjata kerättyjä tietoja taikka kieltää tietojesi käytön suoramarkkinointiin, niin lähetä pyyntösi sähköpostilla osoitteeseen anniina(at)jklkoirauimala.fi. Pyydetyt tiedot annetaan tai poistetaan ilman aiheetonta viivytystä ja kirjallisina.